Całościowa automatyzacja procesów na bazie komunikacji
Całościowa automatyzacja procesów na bazie komunikacji

Interaction Process Automation™
Całościowa automatyzacja procesów na bazie komunikacji

Intuicyjne środowisko projektowania

 • Definiowanie schematu informacji
 • Projektowanie formularzy interfejsu użytkownika
 • Przygotowanie obiegu procesu
 • Określenie szczegółowej logiki procesu

Mechanizm zarządzający

 • Zarządzanie całym procesem automatyzacji
 • Przemieszczanie obiektów procesowych wzdłuż zdefiniowanych obiegów, krok po kroku
 • Realizacja logiki określonej dla każdego kroku

Monitoring w czasie rzeczywistym

 • Przełożeni mają wgląd w dowolny krok każdego procesu

Architektura zorientowana na usługi (SOA)

 • Łatwy dostęp do usług web
 • Sterowana zdarzeniami szyna programowa działa jako szkielet przepływu informacji

Widoki użytkownika

 • Wykorzystanie zaprojektowanych formularzy interfejsu użytkownika w środowiskach użytkowników końcowych
 • Komputery z systemem Windows
 • Urządzenia mobilne
 • Strony internetowe
 • Uruchamianie innych aplikacji wraz z wymianą informacji

Całościowe raportowanie

 • Pomiar wydajności pracowników
 • Opcja tworzenia własnych raportów
 • Wszystkie dane nt. procesów dostępne w otwartej bazie danych SQL