Automatyzacja procesów, która przynosi prawdziwe korzyści
Automatyzacja procesów, która przynosi prawdziwe korzyści

Interaction Process Automation™
Automatyzacja procesów, która przynosi prawdziwe korzyści... nareszcie!

Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą jednego rozwiązania – od początku do końca, minimalizując opóźnienia i ryzyko ludzkich błędów – pozwala uzyskać wymierny zwrot z inwestycji.

Usprawniając procesy, usprawniasz biznes
Interactive Intelligence podchodzi kompleksowo do automatyzacji procesów biznesowych. W ten sam sposób powstała  wszechstronna platformę komunikacyjna, automatyzująca procesy wielokanałowych interakcji z klientami, dzięki temu firmy mogą nimi efektywnie zarządzać w obrębie centrów kontaktowych i całych przedsiębiorstw.
Aplikacja Interaction Process Automation (IPA) rozszerza tę kontrolę na procesy biznesowe. Zwiększa efektywność i skraca czas niezbędny do realizacji poszczególnych zadań. Oznacza dla firmy zyski dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na pracowników, usunięciu opóźnień w procesach i redukcji ludzkich błędów.

Całkowita przejrzystość. IPA umożliwia monitoring pracy całego przedsiębiorstwa: ludzi, umiejętności, kwalifikacji, dostępności, zasobów i postępów. Optymalizacja procesów jest możliwa dzięki automatycznemu nadawaniu priorytetów zadaniom i kierowaniu pracy do wykwalifikowanych, dostępnych w danym momencie pracowników. Nie ma znaczenia, w którym dziale lub biurze pracują poszczególne osoby. IPA wie, kim są i gdzie się znajdują, kierując do nich pracę.

Koniec z brakiem efektywności i ludzkimi błędami. Starannie przygotowana mapa procesów usprawnia biznes. Wdrożenie aplikacji IPA wymaga zdefiniowania wszystkich informacji niezbędnych do zrealizowania danego procesu. Kolejnym krokiem jest wizualne modelowanie całego przebiegu procesu, polegające na zdefiniowaniu każdego zadania i akcji, a także monitorowaniu wszystkich kroków. Dzięki oferowanej przez IPA standaryzacji można uniknąć kosztownego programowania i długiego czasu wdrożenia systemu, a także wyeliminować nieefektywność i ludzkie błędy. Oznacza to dla firmy szybki zwrot z inwestycji.

Całkowicie nowe podejście do automatyzacji procesów biznesowych
Tradycyjne pakiety oprogramowania do zarządzania procesami są drogie, skomplikowane i oderwane od innych systemów. Rozwiązanie IPA usuwa te wady, sięgając po technologie komunikacyjne i praktyki, które od ponad dziesięciu lat sprawdzają się w centrach kontaktowych:

  • Kolejkowanie i routing, zapożyczone z centrów kontaktowych, służą do precyzyjnego i elastycznego określania priorytetów i rozdziału pracy.
  • Mechanizm „presence” wskazuje dostępność do przyjęcia zadania, co przyspiesza czas wykonywania pracy.
  • Funkcja automatycznej eskalacji gwarantuje realizację ustalonego poziomu usług.
  • Nagrywanie umożliwia zachowanie zgodności procesów z wymogami prawa.
  • Monitoring w czasie rzeczywistym pozwala na pełną kontrolę nad przebiegiem procesu.
  • Całościowe raportowanie dla wszystkich atrybutów procesów.
  • Technologia VoIP zapewnia całkowitą niezależność od lokalizacji. Pracownicy mogą uczestniczyć w procesach biznesowych z dowolnego miejsca w świecie.