Recorder

Nagrywanie multimediów, nagrywanie ekranu, oceny, przechowywanie i zarządzanie plikami w jednym, kompletnym rozwiązaniu. Interaction Recorder jest wbudowaną funkcją Interaction Center Platform®, który stanowi podstawę aplikacji CIC: oferuje wszechstronne możliwości nagrywania różnych mediów, oceny jakości oraz archiwizacji – wszystko w jednej zunifikowanej aplikacji. Do uruchomienia Recordera wystarczy wykupienie odpowiedniej licencji. Równie proste jest skonfigurowanie wszystkich ustawień z poziomu wspólnego interfejsu administracyjnego. Eliminuje to problem mnożenia prac administracyjnych występujący w innych systemach nagrywających.

Nagrywanie z uwzględnieniem reguł:

 • Szybkie definiowanie reguł, pozwalające określić jasne i precyzyjne zasady nagrywania
 • Reguły definiowane dla przedziału dat i dni tygodnia
 • Reguły dla wszystkich, grup roboczych, pojedynczych osób lub funkcji

Nagrywanie ekranu

 • Nagrywanie zawartości ekranu użytkownika, również w konfiguracji z dwoma monitorami
 • Nagrywanie audio

Nagrywanie multimedialne

 • Połączenia przychodzące i wychodzące, a także czaty internetowe, e-maile i faksy
 • Wszystkie szczegóły dla każdego rodzaju mediów
 • Odtwarzanie audio i prezentacja takich atrybutów jak data, godzina i kierunek połączenia dla wszystkich nagranych połączeń
 •  Archiwalne zapisy czatów i faksów, pełna informacja o przychodzących i wychodzących wiadomościach e-mail

Kategoryzacja

 • Archiwizacja nieograniczonej liczby plików z nagraniami
 • Definiowane przez użytkownika warunki składowania w folderach, bez konieczności czasochłonnego ściągania dużych ilości plików
 • Natychmiastowy, automatyczny zapis nowych plików nagrań w odpowiednim folderze

Zintegrowane oceny

 • Karty ocen do ewaluacji wyników agenta/pracownika obsługiwane w kreatorze
 • Możliwość tworzenia i modyfikowania kwestionariuszy
 • Automatyczne obliczanie aktualnego wyniku

Bezpieczeństwo

 • Szyfrowanie nagrań interakcji, plików audio połączeń oraz informacji o połączeniu
 • Mechanizm weryfikacji plików wykrywający zmiany wprowadzone do nagrań
 • Ustawienia uprawnień dla upoważnionych użytkowników i grup

Każdy aspekt nagrywania uwzględniony
Firma, która chce poprawiać wyniki agentów i jakość obsługi klientów, musi nagrywać interakcje z klientami. Ponadto w niektórych branżach, np. w służbie zdrowia i usługach finansowych przepisy narzucają bardzo jasne wymogi związane z nagrywaniem. Interaction Recorder upraszcza proces oceny jakości, oferując innowacyjne funkcje przydzielania punktacji. Wbudowane raporty ułatwiają pomiary wyników oraz zachowanie zgodności z przepisami. Zoptymalizowano zarządzanie plikami pod kątem dużej ilości nagrań, wprowadzając intuicyjną kategoryzację oraz mechanizmy szybkiego wyszukiwania.

Rozwiązywanie sporów
Nagrane szczegóły interakcji oraz raporty pomagają w rozwiązywaniu sporów z klientami, a ponadto stanowią materiał dowodowy w sytuacjach wymagających wykazania zgodności z przepisami, chroniąc przed potencjalnymi karami i kosztami postępowania sądowego.

Szkolenie nowych agentów
Programy szkoleniowe dla agentów pracujących na miejscu i zdalnie można uzupełnić o prezentację nagrań ekranowych oraz łatwych w dystrybucji plików .wav z nagraniami połączeń. Archiwalne interakcje pokazują agentom właściwe i niewłaściwe sposoby obsługi klientów.

Szkolenia doskonalące dla agentów
Nagrania połączeń i ekranów mogą być wykorzystane, żeby rozszerzać wiedzę nawet najbardziej doświadczonych agentów w zakresie najlepszych praktyk.

Usprawnianie procesu
Nagrania umożliwiają lepsze zarządzanie agentami i procesami interakcji. Stanowią również punkt odniesienia w trakcie pracy nad podnoszeniem kwalifikacji agentów oraz analiz sprawdzających, jak poszczególne umiejętności przekładają się na różne typy interakcji.