Dialer

Mieszany i wychodzący ruch telefoniczny w architekturze SIP. W teleusługach, windykacji, telemarketingu, pozyskiwaniu funduszy oraz w procedurach prawnych niezbędne jest oprogramowanie dzwoniące – dialer, i to dialer który się sprawdza. Biorąc pod uwagę, że jedna kampania wymaga połączeń wychodzących, zaś inna – mieszanej obsługi połączeń przychodzących i wychodzących, oprogramowanie to musi być także wszechstronne. Jednak największą wartość dla firmy, posiada rozwiązanie predictive dialing, ułatwiające generowanie przychodów i zarządzanie relacjami z klientami.

Interaction Dialer jest zintegrowanym modułem platformy kontaktowej Customer Interaction Center® (CIC) firmy Interactive Intelligence z funkcją predictive dialing, która podnosi wydajność centrum kontaktowego.

  • Obsługa wielu trybów wybierania numerów: preview (z podglądem informacji o kontakcie przed wybraniem numeru), power (automatyzuje inicjowanie połączenia),predictive (programowe wybieranie numerów), precise (z gwarantowaną dostępnością agenta) i wielomodalny.
  • Opatentowany algorytm predykcyjny oferuje lepsze wykorzystanie agentów.
  • Wbudowane opcje skryptowania, obejmujące szereg mechanizmów: od prostych formularzy, poprzez edycję w edytorach WYSWIG, aż po integrację API.
  • Reguły sprzedaży w telemarketingu (TSR) oraz opcje zgodności z przepisami: logowanie komunikatów wymaganych przez FTC, identyfikacja dzwoniącego, obsługa list „Nie dzwonić” oraz wiele innych mechanizmów.
  • Centralna konfiguracja i zarządzanie kampaniami w obrębie środowiska CIC/ Interaction Dialer.

Ukierunkowane na cel kampanie wychodzące.
Oprogramowanie umożliwia docieranie do określonych grup klientów o określonej porze bez zmuszania agentów, żeby logowali się do konkretnych kampanii.

Obsługa połączeń wychodzących i przychodzących.
Pozwala optymalnie wykorzystać dostępnych agentów i podnieść produktywność.

Obsługa kampanii bez agentów.
Odtwarzanie wiadomości, automatyczne zbieranie informacji od klientów lub łączenie klientów, który odebrali połączenie, do agentów. Użytkownik decyduje, jak postępować w przypadku każdego typu połączenia, jeszcze zanim zostanie ono zrealizowane. 

 

Kampanie wychodzące w całkowicie programowym, opartym na SIP środowisku VoIP
Wdrożenie Interaction Gateway umożliwia konwersję z magistrali cyfrowej do SIP i realizację kompleksowej strategii VoIP w ramach systemu CIC/Interaction Dialer.

Kampanie na dużą skalę.
System może obsłużyć setki agentów w jednym biurze lub tysiące agentów w wielu siedzibach.

Efektywniejsze wykorzystanie agentów.
Opatentowany algorytm predykcyjny systemu Interaction Dialer sprawia, że wydajność agentów jest wysoka, a czas bezczynności maksymalnie skrócony. 

 

Zgodność z regulacjami.
System zarządza liczbą porzuconych połączeń, wydaje odpowiednie identyfikatory dzwoniących, zapisuje dane zgodnie z przepisami, odgrywa komunikaty z odpowiednimi ostrzeżeniami, zapobiega wydzwanianiu numerów zastrzeżonych i inne.

Monitoring kampanii w czasie rzeczywistym, analiza po fakcie.
Aplikacja Interaction Supervisor™ umożliwia skonfigurowanie widoków tabelarycznych i graficznych z których każdy zawiera ponad 150 parametrów, pozwalających zarządzać w czasie rzeczywistym systemem CIC /Interaction Dialer.