Profil uzytkownika

Interactive Intelligence oferuje wszystko, co nowoczesne przedsiębiorstwo potrzebuje przy wyborze rozwiązania telefonii IP. Skalowanie od 100 użytkowników do ponad 15.000 użytkowników. Idealne do skomplikowanych wdrożeń obejmujących wiele lokalizacji jak również kilku dla organizacji.

 • Przetwarzanie połączeń IP PBX/PBX
 • Zunifikowana komunikacja lub poczta głosowa
 • Zarządzanie obecnością
 • Mobilność
 • Rejestrowanie, ocenianie i monitorowanie jakości
 • Interaktywna odpowiedź głosowa (IVR)
 • Routing między wieloma ośrodkami
 • Nadzór i monitorowanie systemu
 • Samoobsługa klientów i automatyzacja e-usług
W przeciwieństwie do rozwiązań sprzętowych, architektura CIC zapewnia przejrzystą ścieżkę migracji w kierunku  Voice over IP. Opcja całkowicie programowego rozwiązania IP. Pozwala wdrożyć CIC z wykorzystaniem typowych serwerów, aby obniżyć ogólne koszty i ułatwić naukę personelowi IT. Rozwiązanie pracuje pod kontrolą serwerowych systemów operacyjnych Microsoft (Windows 2k3 lub 2k8). Nie integruje się, jest jednym z komponentów firmowej infrastruktury IT. 
 

Profil Użytkownika
CIC to system w którym domenowe konto użytkownika może być połączone z telefonicznym profilem użytkownika

Konto użytkownika posiada wiele atrybutów m.in.

 • Numer telefonu,
 • Numer prezentacji,
 • Preferowany język,
 • Dedykowane konto e-mail,
 • Dostępność funkcjonalności fax 2 e-mail. 
 

 

 

Stacje robocze
Użytkownik może zalogować się swoim profilem do wybranego typu stacji roboczej:

 • Stacji roboczej – sprzętowego telefonu SIP lub aparatu podłączonego za pomocą bramki FXS,
 • Zdalnej zdefiniowanej stacji roboczej,
 • Zdalnej stacji roboczej,
 • Telefonu programowego 
 

Logowanie
Logowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji Interacion Client. Ten interfejs umożliwia użytkowniką obsługę interakcji z klientami CTI. Oprócz funkcji telefonicznych interfejs może również obsługiwać pocztę e-mail i czaty internetowe. Interaction Client jest dostępny w pięciu różnych wersjach:

 • Interaction .Net Client 
 • Interaction Outlook Client – całkowicie zintegrowany z Outlookiem
 • Interaction Web Client – dostępny z poziomu kilku popularnych przeglądarek
 • Interaction Mobile Web Client – dostępny z poziomu popularnych przeglądarek w telefonach komórkowych
 • Interaction Mobile Client – dostępny dla aparatów komórkowych wyposażonych w Windows Mobile
Standardowym najczęściej używanym interfejsem jest wersja .Net. 
 

 

Przykład ekranu z wersji Mobile Web Client dedykowanej dla telefonów komórkowych.