Dlaczego warto wybrać Interaction Process Automation

Interaction Process Automation™
Dlaczego warto wybrać Interaction Process Automation

Interaction Process Automation (IPA) to ujednolicona platforma służąca do monitorowania pracy, ludzi i zasobów. To najbardziej całościowe rozwiązanie.

Różnice u podstaw
Rozwiązanie jest tylko tak dobre, jak fundament, na którym bazuje. IPA działa na platformie, która równie dobrze rozumie komunikację, co automatyzację procesów. Dzięki temu w trybie ciągłym posiada informację o dostępności ludzi, zasobów i zadań. Praca jest kierowana do wykwalifikowanych pracowników, którzy są dostępni w danym momencie, niezależnie od ich lokalizacji. IPA stale monitoruje realizację procesów, automatycznie modyfikując priorytety pracy na podstawie zmieniającej się dostępności zasobów. Inne rozwiązania do automatyzacji procesów nie wykrywają bezczynnych zasobów, czekając jedynie, aż ktoś „pobierze” nowe zadanie z listy projektów. W związku z tym opóźnienia wynikające z czynnika ludzkiego często pozostają niezauważone. Taki stan uśpienia nie tylko ogranicza potencjał organizacji, ale również podnosi koszty prowadzenia działalności.

Inteligentna integracja
System IPA oparty jest na rozwiązaniach komunikacyjnych, co pozwala określać priorytety, kierować zadania i śledzi je w obrębie dowolnego procesu. Procesy mogą angażować nie tylko pracowników, ale także klientów, dostawców i partnerów. W przeciwieństwie do innych produktów, które wymuszają trzymanie danych w izolowanych bazach, IPA łatwo integruje się innymi systemami korporacyjnymi, aby automatyzować procesy z wykorzystaniem pakietów CRM, aplikacji finansowych, baz danych i innych biznesowych systemów zaplecza. Dzięki IPA firma może zarządzać wszystkimi procesami biznesowymi, niezależnie od lokalizacji osób w nie zaangażowanych i wykorzystywanych systemów.

Naprawdę unikalne rozwiązanie
Tradycyjne systemy do zarządzania procesami są złożone i zwykle wymagają daleko zakrojonych prac administracyjnych oraz programistycznych podczas każdej modyfikacji. IPA stosuje inne podejście. Bez utraty funkcjonalności, aplikacja wykorzystuje prostą definicję obiegu procesu oraz graficzny interfejs, co ułatwia projektowanie, wdrażanie i modyfikacje zautomatyzowanych procesów biznesowych. Oznacza to oczywiście niższe koszty utrzymania i szybszy zwrot z inwestycji.

Bez granic
IPA łączy komunikację, zarządzanie oraz kompleksową automatyzację dowolnych procesów biznesowych. Korzyści są wszechstronne: Większa efektywność procesów. Szybszy przepływ pracy i lepsze zarządzanie informacją. Wyższa wydajność centrum kontaktowego i całego przedsiębiorstwa, przy niższym zapotrzebowaniu na zasoby i mniejszej liczbie błędów. Lepsza koordynacja współpracy z partnerami i dostawcami. A także obniżone koszty działalności i mierzalny zwrot z inwestycji w komunikację zunifikowaną.